Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Együtt, egy élhetőbb Ajkáért!

2010.08.31

Együtt, egy élhetőbb Ajkáért!

A Jobbik programja a 2010. évi helyhatósági választásokra

 

ELSZÁMOLTATÁS, FELELŐSSÉGREVONÁS!

Az egyik legkardinálisabb feladatnak az elszámoltatást tartjuk. Felül kell vizsgálni az elmúlt 20 év, különös figyelemmel az utóbbi 8 év minden városi beruházását, minden szerződését! Meg kell vizsgálni, hogy mi az oka annak, hogy a városi beruházásokon, építkezéseken ajkai vállalkozók szinte egyáltalán nem kaptak munkát! Meg kell vizsgálni azt is, hogy miért kerülnek nálunk sokkal többe a beruházások, mint az ország más városaiban. Ki kell deríteni, hogy a panelprogram keretében végzett házfelújítások miért kerülnek nagyságrendekkel többe, mint amennyiért azt bármelyik utcáról behívott vállalkozó elvégezte volna.

GYÖKERES SZEMLÉLETVÁLTÁSRA VAN SZÜKSÉG!

Deklarálni kell az Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatában, hogy a város által kiírt pályázatokon vagy a közbeszerzés hatálya alá nem tartozó szerződésekben nem vehetnek részt vállalkozóként a képviselő-testület tagjai, illetve azok közeli hozzátartozói. Szeretnénk tudni, hogy milyen logika alapján adtak el jól működő, nyereséges cégeket, mint például az Avar Kft., s fektettek be milliárdokat olyan veszteséget termelő cégekbe, mint a strand, vagy a parkolási kft. Szeretnénk átvilágíttatni a város olyan egymásnak számlázó cégeit, mint az Ajkait Kft., vagy az Újélet 8. Kft. Szeretnénk átlátni az elmúlt évek ingatlaneladásait, bérleti szerződéseit, a különböző földek belterületbe vonásának okait, azok későbbi utóéletét. Aggályosnak látjuk a város által különböző címeken kifizetett támogatásokat. Felül kell vizsgálni az Önkormányzat, és cégeinél lévő munkáltatói támogatások rendszerét. Jelenleg az önkormányzati dolgozóknak illetve önkormányzati cégek munkatársainak kamatmentes hiteleket adhat az önkormányzat 36 – 60 hónap időtartamra. Különösen visszásnak érezzük ezt a támogatási rendszert, miközben az Önkormányzat súlyos adósságot halmozott fel, s arra piaci kamatot fizet a bankoknak. A város költségvetése a 29.§-ban kimondja, hogy az Önkormányzat a szabad pénzeszközeit sem kamattal, sem anélkül kölcsön nem adhatja. Át kell tekinteni az Önkormányzat önként vállalt feladatait, az esetleg felesleges és pénzszivattyúként működő vállalásokat megszüntetni, a közösségi érdekeket jobban szolgáló új elemekkel bővíteni.

DEMOKRATÚRA HELYETT NÉPKÉPVISELETET!

Jelenleg az Önkormányzatban önkényuralmi rendszer működik. A helyi városi pártlap hathatós segítségével vezetik félre a lakosságot, miközben a zárt ajtók mögött egyesek sajátjukként értelmezik a város vagyonát, befizetett adóinkat, és a pályázatokon nyert összegeket. Újra kell szabályozni a polgármester hatáskörét, mert az a jelenlegi rendszerben enyhén szólva eltúlzott. Jelenleg a Polgármester a városi cégek finanszírozásába nagymértékben beleszólhat, azt megváltoztathatja, s erről a képviselő-testület felé csak tájékoztatási kötelessége van, ezen kívül évi 1 millió Ft-os kerettel is szabadon rendelkezik.

A vállalkozó önkormányzat!

A vállalkozó önkormányzat fogalma és célja ebben az esetben jelentősen eltér a gazdaság egyéb területein jellemző vállalkozási céloktól. Ez esetben is beszélhetünk vállalkozói misszióról és vevői igény kielégítésről, de ezek az igények nem kizárólag piaci alapokon jönnek létre. Az önkormányzati vállalkozásokat nem a pénzben kifejezhető profit hívja életre, hanem az őket fizikailag és morálisan létrehozó helyi közösség alapvető gazdasági és társadalmi érdekei. Ugyanakkor nem szabad megfeledkezni arról, hogy a tulajdonosi jogkört gyakorló ügyvezetőnek és a képviselő testületnek minden esetben a jó gazda gondosságával és körültekintésével kell eljárnia, törekedve a lehetőségekhez képesti legoptimálisabb gazdálkodásra. A munkanélküliség felszámolása érdekében a városba termelő üzemeket kell telepíteni. Mivel az országban már több, régebben bezárt bányát újraindítottak, hosszútávon ennek ajkai lehetőségét is meg kell vizsgálni. A közmunkaprogramra nagyobb hangsúlyt kell fektetni, ennek keretein belül foglalkoztathatóak lennének akár szakemberek, akár irodai alkalmazottak, szakítva azzal a gyakorlattal, hogy közmunka címén csak parkrendezés, segédmunka végezhető. Továbbá közmunka keretében munkaerőt biztosíthatnánk az arra rászoruló idős embereknek, pl. télen hólapátolás, tüzelő behordás, s egyéb házkörüli munkákhoz. Szociális kártya bevezetését javasoljuk, és a támogatásokat ezen a kártyán adnánk az olyan családoknak, akiknek életvezetési problémái miatt (pl. alkoholizmus, szerencsejáték-függőség) a családban lévő kiskorú gyermek ellátása veszélybe kerül. A kártya meghatározott üzletekben való vásárlásra, illetve közüzemi számlák rendezésére lenne használható.

MEGFIZETHETŐ ENERGIÁT – KÖRNYEZETTUDATOSAN!

A város a Bakonyi Erőmű ZRt-n keresztül mindeddig tisztán a fosszilis tüzelőanyagok (szén, majd fa) felhasználásával oldotta meg a város távfűtéses lakásainak fűtését és meleg víz szolgáltatását. Kizárólag ezen technológiák irányába történtek a  fejlesztések. Azonban világosan látszik, hogy a világgazdaság intenzíven változik és a világ energia készletei rohamosan fogynak. Az alternatív energiaforrások, vagyis a megújuló energiaforrások használata felé tolódik a hangsúly. Szeretnénk elérni, hogy a létrehozandó

Ajkai Városgazdálkodási Nonprofit Kft. készítsen egy üzemeltetési és gazdasági stratégiai tervet arról, hogy hosszú távon miként tud majd alkalmazkodni az energiapiac változásaihoz és a lehető legnagyobb mértékben függetlenedni a külföldiek kezében lévő gázkészletektől és külföldi érdekeltségű gázszállító és kereskedő cégektől. Ajka lehetőségei adottak arra,

hogy a napenergiát, geotermikus energiát fejlesztési alapnak és stratégiai iránynak tekintsük! A város energia fogyasztásának ésszerűsítésére megfelelő kompetenciákkal rendelkező szakembert kell alkalmazni, mint energiaügyi biztos. Feladatául kell szabni, hogy a város cégeinek, intézményeinek energiafogyasztását racionalizálja, az energiapiacon a város energiaigényét versenyeztesse meg, s a legkedvezőbb ár-érték arányú szolgáltatóval kössön szerződést. Ezzel a lépéssel több tízmillió forint lenne megtakarítható évente. Minden országos, és uniós forrást szeretnék felhasználni Ajka városában a megújuló zöld energiák felhasználásának támogatására, legyen az nap, szél, vagy geotermikus energia. Elsősorban a közvetlen lakossági, illetve kisüzemi fejlesztéseket segítenénk ilyen módon.

FELLENDÍTENI A GAZDASÁGOT!

Meg kell szüntetni a városban a kisvállalkozók diszkriminációját, minimum az ipari parkban lévő cégekkel azonos feltételeket kell számukra teremteni. Ma egy garázsban működő kis bolt nagyságrendekkel több építményadót kell, hogy fizessen telephelyére négyzetméterenként, mint egy városszéli multi áruház. Az amúgy is veszteséget termelő fizetős parkolást meg kell szüntetni, ezzel is helyzetbe hozni a központban lévő vállalkozásokat, üzleteket.

EGészséget mindenkinek!

Ki kell vizsgáltatni a városban és környékén lévő nagyon magas számú daganatos megbetegedések okait, nyilvánosságra kell hozni az önkormányzat megrendelésére eddig készített radioaktív sugárfertőzésre vonatkozó mérési eredményeket, és szakértői véleményeket. Azokat független laboratóriumokkal meg kell ismételtetni.

Elkülönített pénzalapot kell létesíteni a városban súlyos beteg, emberek támogatására. Terveim szerint a drága, nem egyszer az OEP által sajnos nem finanszírozott gyógyszereket szedő, vagy külföldi gyógykezelést igénylő, illetve meddőség kezeléseket, in vitro megtermékenyítési eljárásokat igénybe vevő stb.  ajkaiak kérhetnének támogatást, hogy ne fordulhasson elő hogy anyagi okok miatt emberek haljanak meg, vagy különböző  megalázó módokon kelljen pénzt koldulniuk maguk, vagy gyermekük gyógyíttatására. Természetesen a támogatási kérelmek elbírálására hozzáértő szakembereket kell felkérni, orvosok, szociális szakértők személyében.

Rendet, biztonságot!

A város utcáin gyalogos rendőröket szeretnék látni, és nem csak a belvárosban, hanem a külső városrészekben is. Tapasztalatom szerint  a városban jelenleg a rendőrség munkája kizárólag az autósok vegzálására korlátozódik. A cél az lenne hogy ha a városban bárhol egy bajba jutott ember elkiáltja magát hogy rendőrt, hallótávolságon belül legyen egy járőr. Támogatni kell a polgárőrséget, viszont meg kell követelni hogy csak tiszta erkölcsi bizonyítvánnyal rendelkezők lehessenek a tagjai, és ne legyenek köztük 56-os besúgók, állampárti vallató, verő legények, mert ezek ledegradálják az egész szervezetet.

MINDENKI SZÁMÍT!

Szeretnénk lezárni egy korszakot! A város vezetése az elmúlt ciklusokban nyíltan elhanyagolta azon városrészek fejlesztését, ahol nem saját embereik kerültek a testületbe. Pénz általában csak a kirakat-beruházásokra jutott, természetesen haveri cégeknek leosztva. A periférián élők befizetett kommunális és iparűzési adójukból nem kaptak cserébe semmit. Szeretnénk bekapcsolni a város vérkeringésébe az Élmunkás lakótelepet, ami jelenleg Ajka mostohagyereke. Az ott élők többszörösen hátrányos helyzetben vannak, pl. a tömegközlekedés hiánya miatt. Bár közigazgatásilag a városhoz tartoznak, a különböző terheket is ide kötelesek fizetni, ennek fejében szinte semmit sem kapnak. Ingatlanjaikat a bankok hitelfedezetként nem, vagy csak korlátozottan fogadják el, arra hivatkozva, hogy külterületen van, nem része Ajkának. Meg fogjuk vizsgálni egy H.É.V. létrehozásának lehetőségét. Mint tudják, Ajkát egy ma már használaton kívüli iparvágány szeli át, ami a vasútállomástól Bódén, Csingeren, az Élmunkás lakótelepen keresztül, az úrkúti bányához vezet. Jelenleg ez a sínpár még jó, használható állapotban van, amin megoldható lenne egy sínbusz közlekedtetése. Naponta többször, több megállóval a vasútállomástól az Élmunkás lakótelepig és vissza, festői környezetben utazhatnánk ezen a járaton, megkönnyítve sok csingeri, bódéi ember életét is, és egy színfolttal gazdagítva a várost.

KIS KÖZÖSSÉGEKBŐL FELÉPÍTENI A NEMZETET!

Szeretnénk, ha nemzeti ünnepeink méltó módon lennének megünnepelve, nemzeti jelképek felállításával, pl. Szent István szobor, nemzeti emlékpark, a 64 vármegyét bemutatva, Trianon emlékmű stb. a magyar identitástudat erősítése közös feladatunk. Támogatnánk, hogy városunk ne csak ünnepnapokon legyen fellobogózva, hanem állandóan.

Hiszen Magyarország a magyaroké, Ajka pedig az ajkaiaké.

 

Programunk további pontjait, céljainkat, rendezvényeinket részletesen megtalálja a www.ajka.jobbik.hu honlapon!

 

Tisztelt ajkai lakos!

 

Amennyiben Ön egyetért elképzeléseinkkel,

október 3-án kérjük támogassa szavazatával polgármesterjelöltünket és képviselőjelöltjeinket! 


Arab-Magyar Barátság Napja Ajka, szeptember 11.

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.