Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


A Pedagógusok Szakszervezetének álláspontja a heti 5 testnevelési óra bevezetéséről + állásfoglalás

2010.07.17

„A Pedagógusok Szakszervezete ezért kéri az Országgyűlés valamennyi tagját, hogy a sporttal összefüggő egyes törvények módosításáról szóló T/573. számon benyújtott törvényjavaslatnak a közoktatásról szóló törvény rendelkezéseit módosító 24. §-át, valamint az ehhez kapcsolódó hatályba léptető rendelkezéseket ne szavazzák meg, emeljék ki a törvényjavaslatból.

1. A Pedagógusok Szakszervezete fontosnak tartja, hogy az iskolában a tanulók minél többet mozogjanak. Az ehhez szükséges intézkedések meghozatala előtt azonban elengedhetetlen a korábban meghozott törvényi rendelkezések végrehajtásának elemzése, megvizsgálása és a szükséges pénzügyi feltételekről történő intézkedések megtervezése. A közoktatásról szóló törvény mindennapos testedzésre vonatkozó rendelkezései ugyanis elsősorban a szükséges források hiánya miatt nem tudott megvalósulni. Mindaddig, ameddig nem állnak rendelkezésre információk a tekintetben, hogy a továbblépéshez milyen személyi és tárgyi feltételek megteremtésére van szükség, hiba lenne bármilyen további terhet róni az iskolákra és fenntartóikra.

2. A benyújtott javaslat a tanítók szakképzettségét visszamenőleges hatállyal megváltoztatja, módosítja. Ez elfogadhatatlan. A tanítói szakképzettség korábban is, és jelenleg is arra jogosítja fel a tanítót, hogy az általános iskola 1-4. évfolyamán valamennyi tanítási órán, így a testneveléssel összefüggő órákat is megtartsa. E jogosítványoktól a tanítót megfosztani nem lehet, illetve e körben további ismeretszerzési kötelezettség csak akkor írható elő, ha ehhez megfelelő felkészülési időszakot, legalább 5 évet, továbbá megfelelő forrásokat biztosítanak. Törvény által előírt, a munkakör betöltéséhez szükség bármilyen képzésben, továbbképzésben való részvétel előfeltétele, hogy a résztvevő valamennyi költségét a munkáltató megfizesse.

3. Elfogadhatatlan annak gondolata is, hogy az iskolai tanítási órákat olyan személyek tartsák meg, akik nem rendelkeznek – edző, szakedző - az adott évfolyam feladatainak ellátásához szükséges pedagógus végzettséggel, illetve egyáltalán nem rendelkeznek pedagógus végzettséggel. Ezeknek a személyeknek – többek között csak felsőfokú végzettséggel, azaz „E” fizetési osztállyal járó – illetménye olcsóbbá teheti ugyan az oktatást, de a tantárgyfelosztásban a státuszon lévő pedagógusokból felesleget hozhat létre, ami akár elbocsátásokhoz is vezet. Ezért a Pedagógusok Szakszervezetének leghatározottabb álláspontja az, hogy az iskolai tanítási órákat csak megfelelő pedagógus végzettséggel rendelkező személy láthatja el.

4. A Pedagógusok Szakszervezete fontosnak tartja, hogy minél több közoktatási sportiskola jöjjön létre. Ez az „iskolatípus” alkalmas arra, hogy ötvözze az iskolai nevelést és oktatást a sport feladatainak megvalósításával. A törvényi rendelkezések és a szükséges szakmai dokumentumok évek óta rendelkezésre állnak. A közoktatási sportiskolák létrejöttének egyetlen gátja van, a pénz. További törvénymódosítások helyett ahhoz kellene előteremteni a forrásokat, hogy az iskolák fel tudják vállalni a sporttevékenységet, működtetni tudják az iskolai sportköröket.”

Véleményem:

A PSZ álláspontját nem kaptuk meg szerintem teljes egészében, olybá tűnik, a  megküldött PDF-file-ból hiányzik az eredeti szövegből a bevezetés... Bár nem hiszek a hazánkban jelenleg működő, felülről szervezett, felülről vezérelt és felülről fizetett szakszervezeti rendszerben, a PSZ ezen álláspontjával 12 éven át gyakorló pedagógusként egyet kell értsek, még akkor is, ha nem látok a mögé, hogy milyen egyeztetések zajlottak a háttérben, és valójában kiknek az álláspontját képviseli a PSZ. A hangsúlyos részeket kiemeltem a szövegben. A bizottsági ülésen és parlamenti felszólalásomban én is azt hangsúlyoztam, hogy hiányoznak a heti 5 testnevelésóra bevezetéséhez szükséges anyagi, személyi és tárgyi feltételek. A testnevelésórák és a sport alapvető fontosságával, és  a  testmozgás mindennapossá tételével természetesen egyetértek, de a jelenlegi heti 2,5 óráról nem szabad véleményem szerint meggondolatlanul, minden logikus szempontot figyelmen kívül hagyva ugrásszerűen duplájára növelni a testnevelésórák számát. Én a fokozatos és körültekintő bevezetésben hiszek.

Parlamenti felszólalás (2010.07.12.)

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.